چشم انداز شرکت

شرکت اسیدسازان زنجان اساسی ترین هدف خود را بهبود مستمر کیفیت فعالیت ها با حفظ کرامت نیروهای توانمند شرکت و در نظر گرفتن تحقیقات و توسعه به منظور افزایش رضایت مندی طرفهای ذینفع قرار داده است. استقرار، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت یکپارچه شامل سیستم های مدیریت کیفیت، مدیریت زیست محیطی و مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، تأمین کننده این هدف است. مجموعه مدیریت شرکت به منظور بهبود مستمر اثربخشی این سیستم ها، اجرای سیاست های اولویت بندی شده زیر را مدنظر قرار داده است:

1- افزایش رضایت مندی مشتریان از طریق:

بهبود شاخص تحویل به موقع محصولات، ایجاد روند مناسب و موثر تعمیرات و نگهداری در کارخانه به منظور حفظ ثبت تولید، ثبات و پیگیری شکایات مشتریان در اسرع وقت با هدف جلب رضایت ایشان.

2- گسترش آگاهی، مسئولیت و توانمندی کارکنان با:

آموزش سیستماتیک مهارتهای شغلی، ایمنی و سایر موارد مرتبط با شغل و جلب مشارکت آنان در تحقق اهداف و تصمیم گیری ها از طریق سیستم های انگیزشی، ترویج صداقت، وجدان کاری و پایبندی به تعهدات از طریق نظارت پیگیر و قاطعانه رده های سرپرستی.

3- حفظ و بهبود ایمنی و بهداشت کارکنان، پیمانکاران و بازدیدکنندگان از طریق:

شناسایی خطرات قابل پیش بینی و حصول اطمینان از اجرای ساز و کارهای پیش گیرانه مناسب، حفظ و بهبود آمادگی کارکنان برای عکس العمل مناسب در حوادث و شرایط اضطراری، التزام به قوانین و مقررات ایمنی و بهداشت حرفه ای مرتبط، حصول اطمینان از دسترس بودن و استفاده از لوازم حفاظت فردی، حفظ آراستگی کارکنان و مراعات نظم و ساماندهی محیط های کاری.

4- افزایش بهره وری تمامی واحدها از طریق:

استفاده از فناوری های نو برای افزایش بازده خط تولید، و استفاده از خرد جمعی و تبدیل تجربه های پرسنل به دانش از طریق مستندسازی.

5- ایفای تعهدات اجتماعی و ادای مسئولیت های قانونی در قبال محیط زیست از طریق:

شناسایی جنبه های زیست محیطی و حصول اطمینان از اجرای ساز و کارهای کنترلی یا پیشگیرانه مناسب، حذف یا کاهش پیامدهای زیست محیطی در فعالیت هایی که منجر به آلودگی محیط می شوند، مدنظر قرار دادن جنبه های زیست محیطی در طرح های توسعه ای، مدیریت مصرف انرژی و مواد در جهت کاهش آلاینده ها، مدیریت پسماندها در جهت کاهش پیامدهای زیست محیطی و الزام و تشویق پیمانکاران به برخورد مسئولانه با مسائل زیست محیطی.

ارزشهای حاکم در سازمان

 • تعهد و پاسخگویی به تأمین منافع سهامداران.
 • عدالت محوری، شایسته سالاری و تشویق به کار تیمی و خلاقیت فردی در شرکت.
 • صداقت، امانت و راستی و پایبندی به تعهدات.
 • حفظ منافع کارکنان، مشتریان و سایر ذینفعان.
 • رعایت کامل قوانین و مقررات و احترام به ارزشهای جامعه.
 • رشد و اعتلای روزافزون توانمندیها و دستیابی به بهره‌وری اثربخش برای نیل به اهداف.
 • توسعه همکاریهای دوجانبه و مشترک با سایر رقبا.
 • رعایت مسائل زیست محیطی.

چشم انداز شرکت اسید سازان

 • ارتقاء جایگاه شرکت در بازارهای داخلی بعنوان شرکت پیشرو در تولید و فروش اسید سولفوریک در ایران.
 • کسب جایگاه ویژه این شرکت در توسعه پایدار اقتصادی منطقه بمنظور افزایش رفاه، ایجاد آبادانی، رشد و توسعه اجتماعی.
 • کسب جایگاه اول از نظر نوع تولید و هزینه تمام شده و راندمان استحصال.
تماس با ما

درخواست تماس