حضور ویژه هلدینگ توسعه معادن روی ایران در نمایشگاه بین المللی متافوند

Banner

حضور ویژه هلدینگ توسعه معادن روی ایران در نمایشگاه بین المللی متافوند

رویدادی بین المللی و حضوری دیگر از شرکت هلدینگ توسعه معادن روی ایران.

در این نمایشگاه که با حضور پر رنگ هلدینگ در تبریز برگزار گردید، فرصتی شد برای هلدینگ تا بیشتر و بهتر توانمندی و ارزش های مجموعه خود را به عموم و کاردانان امر صنعت بشناساند و همچنین فرصتی برای مدیران هلدینگ پیش آور شود که با مسئولین دیدار و تبادل نظر کنند.

همچنین در این نمایشگاه سرپرست محترم شرکت اسید سازان زنجان حضور داشتند.

تماس با ما

درخواست تماس