مراسم تودیع و معارفه مدیر اداری

Banner

مراسم تودیع و معارفه مدیر اداری

در این جلسه که با حضور جناب آقای سعادتی سرپرست محترم شرکت اسید سازان زنجان برگزار گردید، آقای مسعود حمدی به عنوان مدیر جدید منابع انسانی شرکت اسید سازان زنجان معرفی شدند و همچنین از زحمات آقای سید کریم حری در مدت تصدی مسئولیت مذکور تقدیر و تشکر شد.

تماس با ما

درخواست تماس