تماس با ما

درخواست تماس

اطلاعات تماس

 • آدرس دفتر زنجان و کارخانه

  زنجان، کیلومتر 5 جاده زنجان- بیجار، شهرک صنعتی روی، خیابان بهره وری10

 • تلفن دفتر و کارخانه زنجان 02432383072
  02432383073
  02432383074
 • آدرس کارخانه سلطانیه

  زنجان، کیلومتر 26 جاده قدیم زنجان سلطانیه، بعد از موسسه تحقیقات کشاورزی

 • تلفن کارخانه سلطانیه 02458548018
 • پست الکترونیک post@acidsazan.ir