تکنولوژی روز دنیا

تکنولوژی روز دنیا

بهره برداری و بهره گیری از فناوری و تکنولوژی روز دنیا باعث ایجاد ظرفیت های بسار گوناگون هم از لحاظ زیست محیطی و هم اقتصادی می گردد، به همین دلیل شرکت اسید سازان زنجان توانسته با به کارگیری  نیروهای متخصص داخلی و بومی تکنولوژی روز دنیا را در تولید اسید سولفوریک 98% به کار گیرد.

تماس با ما

درخواست تماس