توسعه معادن در شبکه اجتماعی

هلدینگ در اینستاگرام

ادامه مطلب
حضور ویژه هلدینگ توسعه معادن روی ایران در نمایشگاه بین المللی متافوند

حضور ویژه هلدینگ توسعه معادن روی ایران در نمایشگاه بین المللی متافوند تبریز

ادامه مطلب
مراسم تودیع و معارفه مدیر اداری

مراسم تودیع و معارفه

ادامه مطلب
تماس با ما

درخواست تماس