انتصاب آقای مهندس اسحق رزاقی بعنوان مدیرعامل جدید شرکت (1395/3/1)

روز شنبه مورخ 1395/3/1 همزمان با ایام شعبانیه و در آستانه میلاد مسعود حضرت ولیعصر (عج) و طی حکمی از طرف دکتر اردشیر سعد محمدی مدیرعامل هلدینگ توسعه معادن روی ایران ، جناب آقای مهندس اسحق رزاقی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت اسید سازان زنجان منصوب و مشغول به فعالیت گردیدند.
مراسم معارفه آقای مهندس رزاقی و تودیع آقای مهندس حیدرزاده مدیرعامل پیشین شرکت اسید سازان ، با حضور دکتر منفرد معاونت برنامه ریزی ، توسعه و فناوری به نمایندگی از دکتر سعدمحمدی و جناب آقای رمضانی مدیر بازرسی هلدینگ و تنی چند از مدیران شرکت اسید سازان برگزار گردید.