صرفه جویی 25،000 لیتری آب در شرکت اسید سازان (1395/5/20)

هدر رفت بخار در دیگ بخار (BOILER) سایت سلطانیه شرکت اسید سازان زنجان که از سیستم خارج می شد و در هوای آزاد رها می گردید با لوله کشی و مکانیزیم جدید به استخر موجود در سایت شرکت انتقال یافته و پس از عمل تقطیر به آب خالص تبدیل شده و دوباره به سیستم و فرآیند تولید بازگردانده می شود. این فرایند که کاملاً توسط عوامل فنی شرکت در مدت 20 روز به بهره برداری رسیده است، موجب صرفه جویی 25،000 لیتری در مصرف آب شده و هزینه ای بالغ بر 30،000،000 ریال را شامل گردیده است. همچنین فاز دوم این طرح در طول 2 ماه آینده با صرفه جویی 70،000 لیتری آب به بهره برداری خواهد رسید.
اصلاح ساختار درب ورودی شرکت نیز از دیگر اقدامات انجام گرفته در طول یک ماه گذشته است. منطقه سایت سلطانیه شرکت اسید سازان به واسطه جریان داشتن دایمی باد در آن، باعث شکسته شدن و استهلاک بیش از پیش درب های ورودی می گردید که با ابتکار عوامل داخلی درب ورودی بصورت نرده ای و منقش به آرام شرکت اسید سازان ساخته و بصورت ریلی در ورودی کارخانه نصب گردید.
شرکت اسید سازان در قالب 2 کارخانه مجزا وظیفه تولید اسید سولفوریک برای شرکت های تولید کننده شمش روی در هلدینگ توسعه معادن روی ایران را به عهده دارد که امید می رود امسال باتولید 100 هزار تن اسید سولفوریک بتواند رکورد جدیدی را در عرصه تولید اسید در استان زنجان و تاریخ فعالیت خود به ثبت برساند.