حضور مدیرعامل محترم شرکت در جشنواره جایزه بزرگ اختراعات ایران (1395/8/3)

تولید ورق و شمش روی با گرید یک (SHG) با فرآیند الکترو وینینگ از خاک مصرفی و باطله های روی توسط مدیر عامل شرکت اسید سازان زنجان جناب آقای مهندس رزاقی اختراع و در سازمان ثبت و اسناد کشور به ثبت رسیده است. این اختراع پس از طی مراحل مختلف به جشنواره جایزه بزرگ اختراعات ایران راه یافته و امید می رود به عنوان یکی از اختراعات برتر ایران انتخاب گردد.
لازم به ذکر است که جشنواره جایزه بزرگ اختراعات ایران توسط خانه تکنولوژی ایران با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری و با حمایت بیش از 30 دانشگاه و پژوهشگاه برتر کشور از سال 1393 با رویکرد تجاری سازی اختراعات فعالیت خود را آغاز کرده است.