افتتاح فیدر و ایستگاه تخلیه ریلی گوگرد شرکت اسیدسازان زنجان توسط مدیرعامل شرکت راه آهن ایران (1398/3/22)

روز پنجشنبه مورخ 1398/3/23 با حضور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت راه آهن ایران و جمعی از مسئولان استانی و کشوری ، فیدر و ایستگاه تخلیه ریلی گوگرد شرکت اسیدسازان زنجان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت. فیدر و سکوی ساخته شده در ایستگاه بناب واقع شده است و توسط شرکت اسیدسازان زنجان و شرکت سپهر زاوه طوس (به عنوان پیمانکار پروژه) احداث گردیده است. ظرفیت بارگیری و تخلیه در این ایستگاه روزانه 600 تن می باشد و گوگرد خریداری شده از پالایشگاه از طریق خطوط آهن به این ایستگاه حمل شده و توسط کامیونهای حمل گوگرد به انبار شرکت اسیدسازان منتقل خواهد شد.