صادرات اسید سولفوریک تولیدی شرکت اسیدسازان به کشورهای همسایه (1398/3/21)

اولین محموله صادراتی اسید سولفوریک شرکت اسیدسازان زنجان به میزان 130 تن از مرز آستارا و از مسیر ریلی کشور آذربایجان به گرجستان ارسال گردید. طی قرارداد منعقد شده با خریدار ، قرار است مقدار 600 تن اسید سولفوریک به مقصد گرجستان صادر و تحویل خریدار گردد. همچنین کشورهای دیگری از جمله آذربایجان و ارمنستان نیز با توجه به کیفیت بالای اسید سولفوریک تولیدی این شرکت و آنالیز مورد توجه آن ، متقاضی خرید اسید سولفوریک می باشند.