اهدای جوایز دومین دوره مسابقات فرهنگی ، آموزشی با موضوع فرزند پروری و نوجوان سالم (1396/10/23)

طی مراسمی با حضور مدیر عامل محترم شرکت و جمعی از مدیران و پرسنل شرکت از برندگان دومین دوره مسابقات فرهنگی ، آموزشی که با موضوع فرزند پروری و نوجوان سالم  در شرکت برگزار گردیده بود، با اهدای جوایز و لوح تقدیر تجلیل به عمل آمد و همچنین مدیر عامل محترم شرکت در مورد کمیت و کیفیت برگزاری مسابقه مطالبی را ایراد فرمودند.
در انتهای مراسم نیز با اهدای جایزه و لوح تقدیر از یکی از فرزندان پرسنل شرکت به دلیل مقام آوری در مسابقات ورزشی تجلیل به عمل آمد.