تحقق بودجه سالیانه شرکت اسید سازان طی 9 ماه (1396/10/10)

شرکت اسید سازان زنجان موفق گردید در طول 9 ماه ابتدای سال 1396 کل بودجه سالیانه خود را محقق کرده و اقدام به تعدیل مثبت در بودجه سالیانه خود نماید و همچنین این شرکت توانسته است در سال جاری تمام رکوردهای قبلی تولید شرکت را جابجا کرده و در طول تاریخ فعالیت این شرکت یک رکورد قابل توجهی را ثبت نماید.
طبق برنامه شرکت اسید سازان زنجان در 9 ماهه سال جاری می بایست  72/600 تن تولید داشته باشد که با افزایش 30 درصدی به  98/500 تن رسیده است و همچنین می توان به برنامه تولید 6 ماهه شرکت اسید سازان نیز اشاره کرد که برای 6 ماهه نیز طبق برنامه قرار بود 50/900 تن تولید داشته باشد که موفق به تولید 62/900 تن گردیده است که این نیز نشان دهنده ی رشد 23/6 درصدی تولید در این شرکت می باشد.
مدیر عامل شرکت اسید سازان ضمن تبریک این موفقیت بزرگ به پرسنل این مجموعه ، دلایل موفقیت های اخیر شرکت را همدلی و تفاهم مدیریت و پرسنل و همچنین ایجاد ارتباط برادری و اخوت در بین همکاران دانستند و خاطرنشان ساختند وقتی مدیری با پرسنل خود ارتباط خوب و صمیمی داشته باشد و این ارتباط بر اساس حسن اعتماد شکل بگیرد بی شک کارهای بسیار بزرگی انجام خواهد گرفت که ما در شرکت اسید سازان شاهد آن هستیم و همچنین اقبال بازار و رونق خوب بازار اسید در کشور و همچنین ایجاد عوامل انگیزشی مابین همکاران یکی دیگر از عوامل موفقیت شرکت اسید سازان است. ایشان در ادامه ابراز داشتند که در آینده نزدیک شاهد اقداماتی نظیر تولید کودهای کشاورزی فسفاته و آمونیوم با همکاری یک شرکت فرانسوی ، دو جذبی کردن سایت سلطانیه که تمام تجهیزات آن خریداری و در شرکت مستقر گردیده است ، تولید برق از حرارت های تولیدی در فرآیند تولید اسید و در نهایت ورود سهام شرکت به سازمان فرابورس تهران که 40 درصد از عملیات آن هم انجام گرفته است خواهیم بود.