انتصاب آقای مهندس غلامعلی غیرتمند بعنوان مدیرعامل جدید شرکت (1395/12/2)

طی حکمی از طرف دکتر اردشیر سعد محمدی مدیرعامل محترم هلدینگ توسعه معادن روی ایران، جناب آقای مهندس غلامعلی غیرتمند به عنوان مدیرعامل جدید شرکت اسید سازان زنجان منصوب و مشغول به فعالیت گردیدند.
مراسم معارفه آقای مهندس غیرتمند و تودیع آقای مهندس رزاقی مدیرعامل پیشین شرکت اسید سازان، با حضور آقای دکتر سعد محمدی مدیرعامل محترم هلدینگ توسعه معادن روی ایران، دکتر منفرد معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری، جناب آقای رمضانی مدیر بازرسی هلدینگ و تنی چند از مدیران هلدینگ و شرکت اسیدسازان برگزار گردید. مهندس غیرتمند پیش از این مدیریت کارخانه سلطانیه شرکت اسید سازان زنجان را به عهده داشتند.