اعضای هیئت مدیره

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">مهندس غلامعلی غیرتمند</font>

مهندس غلامعلی غیرتمند

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

• لیسانس و فوق لیسانس مهندسی مکانیک
• عضو سازمان نظام مهندسی
ایمیل : gheiratmand@acidsazan.ir
لینکدین: http://www.linkedin.com/in/gheiratmand
فایل رزومه

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">دکتر محمد حیدرزاده</font>

دکتر محمد حیدرزاده

رئیس هیئت مدیره

• لیسانس مهندسی متالورژی
• فوق لیسانس مدیریت اجرایی MBA
• دکتری مدیریت اجرایی DBA
• سابقه مدیریت بیش از 20 سال در صنعت روی
ایمیل : heydarzadeh_20@yahoo.com

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">کمال الدین سعادتی</font>

کمال الدین سعادتی

عضو هیئت مدیره

• فوق لیسانس حسابداری
ایمیل : saadati@acidsazan.ir

مدیران شرکت

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">سید کریم حری</font>

سید کریم حری

مدیر منابع انسانی و پشتیبانی

• فوق لیسانس ادیان
ایمیل : horri@acidsazan.ir

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">سعید افشاری</font>

سعید افشاری

مدیر امور مالی

• فوق لیسانس حسابداری
ایمیل : afshari@acidsazan.ir

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">مهندس آیدین منفرد</font>

مهندس آیدین منفرد

مدیر کارخانه سلطانیه

• لیسانس و فوق لیسانس مهندسی متالورژی
ایمیل : monfared@acidsazan.ir

<font style="font-size:17px; font-weight:bold">مهندس محمد عبدی</font>

مهندس محمد عبدی

مدیر کارخانه زنجان

• لیسانس مهندسی معدن
ایمیل : abdi@acidsazan.ir