سایت سلطانیه

Click to open a larger map

سایت زنجان (دفتر مرکزی)

Click to open a larger map

آدرس و اطلاعات تماس:

• سایت زنجان (دفتر مرکزی) : زنجان ، کیلومتر 5 جاده بیجار ، شهرک تخصصی روی ، انتهای خیابان بهره وری 10
تلفکس : 32383074 و 32383073 و 32383072 (024)
• سایت سلطانیه : زنجان ، کیلومتر 26 جاده ترانزیت زنجان-تهران ، بعد از تحقیقات کشاورزی
تلفکس : 35882089 و 35882088 و 35882087 (024)
• ایمیل: info@acidsazan.ir